Zasady podziału majątku przy rozwodzie

Zasady podziału majątku przy rozwodzie

 

Orzeczenie sądu dotyczące rozwodu jest dokumentem, na podstawie którego małżeństwo uznaje się za rozwiązane. Nie oznacza to jednak, że jest to zakończenie wszelkich wiążących małżonków spraw. A tych przez okres trwania małżeństwa z pewnością nagromadziło się niemało. Jedną z nich jest również wspólny majątek, a więc wszystko, co zostało zakupione przez małżonków w trakcie trwania związku, oraz wszystkie ich uzyskane w tym czasie dochody. Aby podzielić tę masę, konieczne jest osobne postępowanie.

 

W jaki sposób dzielony jest zazwyczaj wspólny majątek po ustaniu małżeństwa?

 

Co do zasady, niezależnie od wartości wnoszonej przez każdego z małżonków do wspólnego stanu posiadania, obojgu przysługuje dokładnie połowa zgromadzonego majątku. Nie ma znaczenia, czy rozwód orzeczony został z winy jednego z nich, czy bez orzekania o winie. Takiego podziału dokonać można polubownie, na mocy umowy notarialnej. Kiedy jednak byli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia na tej drodze, konieczne jest postępowanie sądowe.

 

Składając wniosek, małżonkowie powinni przemyśleć, która z poniższych form zniesienia współwłasności jest dla nich najbardziej odpowiednia:

  • przyporządkowanie mężowi i żonie konkretnych składników majątkowych, na skutek czego stają się oni ich wyłącznymi właścicielami,
  • ustanowienie własności dla jednego z małżonków, z obowiązkiem zapłacenia na rzecz drugiego połowy wartości otrzymanej pozycji majątkowej,
  • sprzedanie wszystkich wspólnych zasobów i podział uzyskanego w ten sposób przychodu.

 

Czy istnieje możliwość nierównego podziału majątku po rozwodzie?

 

Nierówny podział majątku jest możliwy wg prawa, ale tylko pod warunkiem zawnioskowania takiego rozliczenia przez jedną ze stron. Jest to jednak jedna z trudniejszych spraw sądowych, i aby miała szanse na powodzenie, wniosek powinien zostać starannie przygotowany, a fakty, na które powołuje się wnioskujący wiarygodnie udokumentowane. W tym przypadku nieocenioną pomocą może być zatrudnienie prywatnego detektywa, który w sposób rzetelny i fachowy pomoże w zgromadzeniu materiału dowodowego.

 

Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy małżonek, przeciwko któremu kierowany jest wniosek, po zapoznaniu się z materiałami, wyraża zgodę na nierówny podział majątku, ale liczyć się trzeba z tym, że są to niezwykle rzadkie sytuacje. Dlatego warto powierzyć prywatnemu detektywowi zadanie udowodnienia sytuacji, które są podstawą do orzeczenia przez sąd nierównego podziału majątku. Może to nastąpić kiedy jedna ze stron:

  • w sposób rażący i uporczywy uchyla się od udziału w budowaniu wspólnego majątku,
  • wniosła do wspólnego majątku spadek lub darowiznę,
  • nierozsądnie gospodarowała wspólnymi zasobami,
  • trwoniła wspólny majątek np. na hazard lub nałogi.

 

We wszystkich ww. sytuacjach prywatny detektyw może wspomóc małżonka, który czuje się poszkodowany równym podziałem, dostarczając dowodów na to, że z obiektywnych powodów należy mu się większa część majątku wspólnego.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.