Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez detektywa

Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez detektywa

 

Chęć szybkiego zysku, przy jednoczesnym małym wysiłku często sprowadza człowieka na drogę bezprawia. Nie brakuje ludzi kierujących się właśnie takimi pobudkami. Prowadzi to do rozpowszechnienia się przestępstw gospodarczych. Najczęściej występującymi są nadużycia księgowe, korupcja oraz łapownictwo. Skala skradzionych pieniędzy stale rośnie, co generuje straty polskich przedsiębiorstw. Czasem samodzielne działania nie wystarczą, aby ochronić firmę przed oszustami. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Definicja przestępstwa gospodarczego

 

Do skutecznego przeciwdziałania temu procederowi, niezbędna jest znajomość jego charakterystyki. Przestępstwo gospodarcze polega na podjęciu działań niezgodnych z prawem, których skutkiem jest zagrożenie ponadindywidualnym dobrom w sferze życia przedsiębiorstw. Taki proceder podlega odpowiedzialności karnej, która uzależniona jest od wielkości strat poniesionych przez przedsiębiorstwo. Przestępstwo może być popełnione zarówno przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz osoby działające w imieniu spółki handlowej.

 

Rodzaje przestępstw gospodarczych oraz ich skutki

 

Tego rodzaju nieuczciwości występują na całym świecie. Ich zakres jest niezwykle szeroki. Wymienimy, więc te najczęstsze:

  • przestępstwa finansowe- obejmują nielegalne działania w celu zdobycia dóbr majątkowych, np. posłużenie się danymi poufnymi
  • przestępstwa skarbowe- czyn zabroniony przed kodeks pod groźbą kary grzywny, np. wystawianie fałszywych faktur
  • przestępstwa przeciw interesom przedsiębiorców- szeroka grupa przestępstw nie mająca jednoznacznej definicji. Przykładowo jest to pranie brudnych pieniędzy, czyli proceder polegający na wprowadzeniu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu pieniędzmi.

Skutkami wyżej wymienionych wykroczeń jest wzbogacenie się pojedynczej jednostki, często kosztem strat finansowych danego przedsiębiorstwa.

 

Jak ochronić się przed przestępcami gospodarczymi?

 

Należy przeprowadzać na bieżąco weryfikację działań firmy. Pomocne mogą również okazać się wywiady gospodarcze. Dzięki podjęciu takich środków można dowiedzieć się o ewentualnym przestępstwie przed jego zajściem. Pozwoli to na zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed stratą finansową. Uchroni to również wizerunek firmy oraz zaoszczędzi masę nerwów.

Wynajęcie detektywa wspomoże wszelkie działania mające na celu wykrycie nielegalnego procederu gospodarczego. Agencje detektywistyczne współpracują z zawodowcami oraz proponują szereg usług, takich jak wywiad gospodarczy albo weryfikację partnerów. "Skorzystanie z profesjonalnych usług może uchronić Twój biznes od upadku"- potwierdza specjalista ds. kontroli i jakości z firmy zajmującej się wyłapywaniem przestępstw gospodarczych.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.