Współpraca detektywa z policją

Współpraca detektywa z policją

 

Detektywi i policja działają na podstawie odrębnych aktów prawnych: ustawy o policji i ustawy o usługach detektywistycznych. Na ogół mają jednak wspólny cel - wykrycie przestępstwa i jego sprawców. Dlatego często, w ramach określonych prawem, dochodzi do współpracy tych dwóch instytucji. W wielu sprawach karnych albo karnoskarbowych działalność detektywa jest dopuszczalna. Może on działać równolegle z policją, pod warunkiem jednak powiadomienia jej na piśmie o prowadzonych czynnościach. Nawiązana w ten sposób współpraca jest w pełni legalna i korzystna dla obu stron.

 

Zasady partnerskiego i skutecznego współdziałania

 

Najbardziej pożądaną sytuacją we współpracy detektywa z policją jest wymiana informacji, oczywiście w granicach określonych przepisami prawa. Detektyw może badać wątki, nad którymi policja w danej chwili nie może się skupić, albo które zostały przez nią przeoczone. Posiada on inne uprawnienia niż funkcjonariusz policji i w dużym uproszczeniu powiedzieć można, że dzięki niestandardowym sposobom pozyskiwania informacji i dowodów, zdarza mu się mieć przewagę nad organami ścigania.

 

Dlatego w momencie, kiedy wszelkie ślady, do jakich dopuszczalnymi metodami może dotrzeć policja się urywają i w śledztwie dochodzi do zastoju, policja może skorzystać z pomocy prywatnych detektywów.

 

Przedstawiciel renomowanego polskiego biura detektywistycznego dzieli się z nami następującą refleksją:

 

"Niestety, włączanie do policyjnego postępowania detektywów nie jest w Polsce popularną metodą postępowania. A szkoda, bo np. w Stanach Zjednoczonych dzięki takiej współpracy udało się wyjaśnić wiele skomplikowanych spraw, ująć sprawców lub zapobiec przestępstwom na dużą skalę."

 

W naszym kraju jest to również działanie całkowicie legalne, choć z bliżej nieokreślonych powodów policja nie zawsze się do niego przyznaje.

 

Zdarza się również, że policja kieruje do biura detektywistycznego osobę, której ze względów proceduralnych albo braku wskazań z urzędu musi odmówić pomocy. Osoby poszkodowane jak i detektywi mogą dzięki temu nawiązać współpracę, której efekty będą kwalifikować sprawę do ponownego przekazania jej policji i dalszego prowadzenia jej przez organy ścigania.

 

Zagadnienia, przy których detektyw i policja mogą współpracować

 

Istnieje cały szereg zagadnień, przy których współpraca detektywa z policją jest możliwa i wskazana. Są to między innymi:

  • zatrzymania - podejrzanego odnajduje i wskazuje detektyw, natomiast już wejścia do jego mieszkania, przeszukania, zatrzymania go do wyjaśnienia dokonuje policja,
  • odzysk skradzionego mienia - detektyw ustala miejsce przechowywania zrabowanych przedmiotów, policja je przejmuje i przekazuje właścicielowi,
  • zbieranie dowodów w sprawach dotyczących mobbingu, stalkingu i nękania - detektyw ma do tego lepsze predyspozycje i metody, a dostarczone przez niego materiały mogą być podstawą wszczęcia postępowania przez policję,
  • poszukiwania osób zaginionych - zarówno dorosłych, jak i np. uprowadzonych przez jedno z rodziców dzieci - detektyw może odkryć miejsce pobytu, ale dalsze czynności w tym miejscu musi już podjąć policja,
  • przestępstwa gospodarcze - na podstawie zebranych przez detektywa dowodów policja dokonać może koniecznych zatrzymań.

 

W trakcie prowadzonych wspólnie lub równolegle spraw pamiętać należy, że mimo iż prywatny detektyw często obdarzany jest większym zaufaniem przez poszkodowanych niż funkcjonariusze organów ścigania, to policja jest instytucją nadrzędną i to jej poleceniom musi się podporządkować zarówno biuro detektywistyczne jak i jego klienci. Dlatego warto korzystać z usług detektywa, który ma już doświadczenie we współpracy z tą ważną instytucją państwową.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.