Tropienie ukrytego majątku przez dłużnika

Tropienie ukrytego majątku przez dłużnika

 

Egzekwowanie należności może być znacznie utrudnione w przypadku ukrywania majątku. Taka sytuacja jest nie tylko frustrująca, ale także może wywrzeć negatywne efekty na stabilność finansową wierzyciela. Proces windykacji zadłużenia jest długotrwały, jednak warto podjąć wysiłki. W niektórych sytuacjach warto sięgnąć po pomoc biura detektywistycznego.

 

Ukrywanie majątku przez dłużnika

 

O ile ukrycie swojego majątku przez dłużnika przed komornikiem nie jest trudne, o tyle zrobienie tego, w taki sposób, aby nie narazić się odpowiedzialność karną, to nie lada sztuka. Pomysłowość dłużników jest na prawdę ogromna, część z nich decyduje się na sprzedaż mienia lub darowiznę, częstą praktyką jest antydatowanie umów i innego rodzaju dokumentów, cesje wierzytelności, zrzeczenie się prawa do rzeczy, a nawet zgłoszenie ich utraty wskutek rzekomej kradzieży. Wszystko pod to, aby uniknąć odpowiedzialności za zadłużenie.

 

Oczywistym jest, że pierwsza myśl to zawiadomienie policji lub prokuratury. Oni jednak mają wiele innych ważnych spraw, więc czas oczekiwania na jakąkolwiek reakcję może być naprawdę długi. Powierzenie śledztwa prywatnemu detektywowi może znacznie skrócić czas na otrzymanie niezbędnych informacji.

 

Biuro detektywistyczne to gwarancja skuteczności działania specjalistów, którzy do dyspozycji mają wszelkie dostępne i legalne środki. Skuteczność działań prywatnych detektywów jest wysoka, a sprawa podejmowana jest praktycznie natychmiastowo. Co ważne agencje czynnie współpracują z organami ścigania i jeśli dojdzie do ujawnienia przestępstwa zostaną powiadomione odpowiednie służby.

 

Prywatny detektyw uzyska informacje nie tylko od osób fizycznych, czy przedsiębiorstw, ale również od wszelkiego rodzaju instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej.

 

Ukrywanie majątku - pomoc prywatnego detektywa

 

Samodzielna egzekucja jest skazana na porażkę, a dłużnik zawsze będzie o krok do przodu. Działania agencji detektywistycznej są tajne, przez co dłużnik nie będzie miał możliwości kolejnych przekrętów.

 

Działania detektywistyczne obejmują śledztwo co dłużnik kupuje, na co wydaje pieniądze, a w niektórych przypadkach detektywi mają dostęp do historii kart płatniczych. Bada się powiązania między różnymi podmiotami a podejrzanym i a następnie się je analizuje, a także lokalizuje przeniesione lub ukryte aktywa. Zgromadzenie odpowiednich dowodów pozwoli potwierdzić nielegalne działanie dłużnika.

 

Warto mieć jednak na uwadze, że prywatny detektyw to nie komornik, więc nie posiada prawa wykonawczego wyroków sądowych i egzekucji długów. Jednak może być nieocenioną pomocą w odkryciu informacji o posiadanym przez dłużnika majątku.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.