Kontrola wykonywania zwolnienia L-4 przez pracownika

Kontrola wykonywania zwolnienia L-4 przez pracownika

 

Zwolnienia lekarskie są jedną z niewielu możliwości powstrzymania się od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mogą być wystawiane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę z powodu choroby pracownika, lub z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Niestety nie zawsze są wykorzystywane przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego pracodawca, który podejrzewa, że jego pracownik nie poświęca tego czasu na poprawę swojego zdrowia lub zdrowia osoby, którą się opiekuje, ma prawo do skontrolowania wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

 

Kto jest uprawniony do kontrolowania wykorzystania zwolnienia L-4 przez pracownika?

 

Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 pracowników, mają prawo do samodzielnego przeprowadzania kontroli wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, za czas którego wypłacają oni pracownikowi wynagrodzenie z własnych środków. Mogą oni również powierzyć to zadanie innej osobie – pracownikowi swojego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby ta osoba posiadała wiedzę o zasadach postępowania w trakcie kontroli, oraz o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Prawo dopuszcza również powierzenie zadania kontroli wykorzystania zwolnienia L-4 przez pracownika podmiotowi zewnętrznemu. W tej roli idealnie sprawdzi się biuro detektywistyczne, zwłaszcza, jeśli w grę wchodząszczególne okoliczności, lub nadużywanie zwolnienia skutkuje u pracodawcy poważnymi problemami i rozważa on dochodzenie od pracownika utraconych przychodów lub innej formy zadośćuczynienia za poniesione straty.

 

W przypadku powierzenia pamiętać należy, że zarówno pracownik tej organizacji, jak i podmiot zewnętrzny posiadać muszą upoważnienie wystawione przez właściciela / menadżera firmy, będące załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 roku. Jest ono ważne wraz z dokumentem tożsamości, którego numer znaleźć musi się w upoważnieniu.

 

Przedsiębiorca, który zatrudnia poniżej 20 pracowników, zgłasza potrzebę skontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnienia L-4 przez pracownika do odpowiedniego dla jego organizacji oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W jaki sposób prywatny detektyw może pomóc w kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika?

 

Dzięki posiadanemu sprzętowi, jak również działaniom operacyjnym i doświadczeniu prywatny detektyw może dostarczyć pracodawcy dowody na to, że pracownik w czasie wykorzystywania zwolnienia lekarskiego:

  • nie przebywał w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu,
  • wykorzystywał ten czas niezgodnie z przeznaczeniem,
  • świadczył pracę zarobkową na rzecz innego pracodawcy lub zleceniodawcy,
  • nie opiekował się osobą, na opiekę nad którą otrzymał zwolnienie,
  • posiada w gospodarstwie domowym inną osobę, która mogła sprawować opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

 

Po przeprowadzeniu kontroli i zebraniu dowodów prywatny detektyw sporządza protokół ze szczegółowym opisem nieprawidłowości w wykorzystywaniu zwolnienia przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika z dokumentami pokontrolnymi i umożliwienia mu złożenia wyjaśnień. W przypadku, kiedy nieprawidłowe wykorzystanie L-4 zostanie potwierdzone, dokumentacja ta może być podstawą do niewypłacenia zasiłku chorobowego, jak również do dalszego postępowania przeciwko nieuczciwemu pracownikowi.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.