Jakie są przesłanki do orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

Jakie są przesłanki do orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

 

Rodzice którzy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków wobec dziecka, prawo do ich wychowywania może zostać im odebrane. Niezależnie od tego, z jakiego powodu tak się dzieje, taka sytuacja zawsze będzie trudna i bolesna dla wszystkich zaangażowanych w sprawę stron. Dobro dziecka jest w tym przypadku jednak najważniejsze. Czasem konieczne staje się udowodnienie niewłaściwego podejścia rodzica do dziecka - w takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc prywatnego detektywa.

 

Z czym wiąże się orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej?

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem stosowanym wobec rodziców, którzy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków w stosunku do dzieci. Warto podkreślić, że jest to rozwiązanie, którego zadaniem jest ochrona interesów dziecka. Pozbawienie władzy rodzicielskiej orzekane jest na drodze postępowania sądowego, może dotyczyć jednego lub obojga rodziców.

 

Kiedy dochodzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej? Najczęściej ma to miejsce w przypadku, gdy:

  • obowiązki względem dziecka są rażąco zaniedbane (np. dziecko jest głodzone, rodzic niesprawujący opieki nie płaci alimentów),
  • dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • dziecko jest wykorzystywane seksualnie,
  • w gospodarstwie domowym nadużywa się alkoholu,
  • rodzic jest w więzieniu
  • rodzic porzucił dziecko i nie jest zainteresowany jego dobrem.

Po orzeczeniu sądu rodzic nie ma już prawa do decydowania o czymkolwiek, co jest związane z życiem dziecka (np. edukacji, miejscu pobytu, leczeniu). Warto jednak podkreślić, że pozbawienie praw rodzicielskich nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego. W takich przypadkach jeżeli nie narusza to dobra dziecka, rodzic pozbawiony praw może z nim się spotykać.

 

Jak detektyw może pomóc w sprawach dotyczących pobawienia władzy rodzicielskiej?

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce na drodze postępowania sądowego. Sąd dopiero po rozpoznaniu dowodów wydaje decyzję mającą na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

 

Detektyw pomaga ustalić, czy piecza nad dzieckiem sprawowana jest właściwie. To najbardziej wymagające zlecenia, w czasie których potrzebna jest czujność i zwracanie uwagi nawet na pozornie nieistotne fakty. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to trudny i bolesny temat, dlatego tak ważne jest dokładne podejście do tematu. Detektyw z należytą starannością będzie starał się ustalić, czy dziecko przy rodzicu nie dzieje się żadna krzywda, zarówno fizyczna, jak i psychiczna.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.