Hejt w internecie - jak może pomóc detektyw?

Hejt w internecie - jak może pomóc detektyw?

 

Wirtualna rzeczywistość stwarza idealne warunki do rozwoju niewłaściwych postaw i krzywdzącego innych ludzi postępowania. Anonimowość, jaką daje Internet prowokuje często do oczerniania, wyśmiewania, gnębienia zarówno dzieci jak i dorosłych przez osoby w różnym wieku, niejednokrotnie przechodzącego w stalking. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia na tyle często, że zostało już uwzględnione w kodeksie karnym, skutkując grzywną, karą ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres do jednego roku. Zarówno w ograniczaniu eskalacji tego zjawiska, jak i jego udokumentowaniu oraz udowodnieniu pomóc może prywatny detektyw.

 

Kim są ofiara i sprawca internetowego hejtu?

 

W zasadzie nie da się jednoznacznie określić wieku, płci czy profesji ofiary, ponieważ hejt w Internecie może być skierowany przeciwko każdemu. Najczęściej ofiarami takiego nękania staje się osoba wyróżniająca się czymś w swoim środowisku, co nie podoba się jakiejś grupie ludzi na tyle, że postanawia publicznie piętnować jej inność. Ale może to też być osoba, która wzbudza zazdrość, czy niechęć pojedynczego człowieka, ze względu na to, co posiada, czym się zajmuje, jakie ma poglądy, albo czymś temu konkretnemu człowiekowi zawiniła.

 

Sprawcami internetowego prześladowania mogą być całe grupy, np. rówieśnicze, co zdarza się często wśród dzieci i młodzieży, albo pojedyncze osoby - porzucony albo zdradzony partner, współpracownik, który czuje się niedoceniany, uczeń na którego w jego mniemaniu "uwziął się" nauczyciel, czy ktoś, kto lubi windować swoje poczucie wartości na cierpieniu innych.

 

Psycholog pracujący z osobami, które długotrwale tkwiły w tego typu sytuacji twierdzi: "Bycie celem poniżających czy ośmieszających ataków przyczynia się do cierpienia psychicznego, problemów w szkole czy pracy, poczucia wyobcowania i bezsilności. Jeśli obiektem hejtu jest osoba szczególnie wrażliwa albo będąca w kryzysie, skutkiem takiej sytuacji może być depresja, a nawet próby targnięcia się na życie." W tej ostatniej sytuacji prawo przewiduje dla hejtera karę wieloletniego więzienia.

 

Jak detektyw może pomóc w walce z przejawami nienawiści w Internecie?

 

Prowadzenie internetowego śledztwa jest na ogół bardzo trudne. Z reguły nikt nie napada innych pod własnym nazwiskiem i posługując się jawnie swoim wizerunkiem. Hejterzy i stalkerzy stosują szereg zaawansowanych metod, które pozwalają im zacierać swoje cyfrowe ślady i kamuflować nielegalne działania.

 

Dysponujący odpowiednią wiedzą i narzędziami detektyw może temu przeciwdziałać poprzez:

  • informatykę śledczą umożliwiającą ustalenie IP komputera z którego rozpowszechniane są krzywdzące treści,
  • próby nawiązania kontaktu z hejterem poprzez fikcyjny profil i nakłonienia go do ujawnienia się,
  • dokumentowanie "cyfrowego śladu" niedozwolonych działań jaki pozostawia przestępca poruszający się po sieci,
  • wywiad wśród otoczenia osoby prześladowanej,
  • czynności terenowe, dokumentujące kontynuowanie działań poza Internetem.

 

Dzięki temu detektyw może nie tylko zablokować dalsze działania osoby dręczącej kogoś w sieci, nie dopuścić do rozwoju sytuacji, ochronić ofiarę przed prześladowaniem, cierpieniem i stratami moralnymi, ale również zebrać materiał dowodowy, który doprowadzić może do skazania winnego i odstraszenia innych planujących tego typu działania.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.