Dlaczego warto skorzystać z usług detektywa w sprawach spadkowych?

Dlaczego warto skorzystać z usług detektywa w sprawach spadkowych?

 

Kwestie finansowe wzbudzają zawsze duże zainteresowanie, emocji i podejrzeń, w szczególności w przypadku konieczności podziału majątku czy jego dziedziczenia. Nie wszystko jest zawsze odpowiednio uregulowane, przejrzyście i klarownie spisane i przedstawione. W przypadku dziedziczenia dodatkowym problemem jest brak dotychczasowego, głównego dysponenta majątku. W przypadku podejrzeń, dotyczących niekorzystnego rozporządzenia spadkiem, niezbędne jest ich udowodnienie – jak pomóc może detektyw?

 

Detektyw w sprawach spadkowych – w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług detektywistycznych?

 

Szeroki zakres domniemań w zakresie stanu faktycznego majątku osoby zmarłej, jak i niezgodności co do spadkobierców i ich uprawnień do dziedziczenia majątku, wzbudzające wśród pozostałych spadkobierców lub osób wydziedziczonych wątpliwość , to najczęstsze sprawy, z jakimi klienci zgłaszają się do biur detektywistycznych.

 

Zlecenia detektywistyczne zazwyczaj przyjmują formę:

 • poszukiwania niezbędnej do określenia uprawnienia do posiadania statusu spadkobiercy dokumentacji,
 • poszukiwania nieznanych, a ujętych w testamencie, spadkobierców,
 • identyfikacja spadkobierców i ich następców,
 • weryfikacja obciążeń spadkowych, długów i zarzutów zmarłego,
 • poszukiwanie składników majątku ujętych w testamencie – aktywów i pasywów,
 • weryfikacja wiarygodności i autentyczności dokumentów – dochodzenie w sprawach oszustw, malwersacji, fałszerstw dokumentów, wymuszeń, np. fałszywe umowy sprzedaży lub darowizny, fałszerstwo testamentu, postępowanie w złej woli wobec beneficjenta spadku.

 

Moc dowodowa materiałów zgromadzonych przez detektywa

 

Możliwość wykorzystania dowodu w sprawie sądowej warunkowana jest wypełnieniem dwóch przesłanek: pozyskania dowodu zgodnie z prawem oraz jego wpływ na tok postępowania – dowód musi bądź jednoznacznie, bądź poszlakowo wskazywać na winę lub brak winy osoby zainteresowanej. Niemniej jednak, możliwość oceny mocy dowodowej przedstawionego dowodu należy tylko i wyłącznie do sądu.

 

W ramach swoich działań detektyw od spadków dąży do legalnego pozyskania jak największej ilości informacji i materiałów dowodowych, działających na korzyść klienta, co powinno przełożyć się na odniesienie sukcesu w sprawie.

 

Tymi materiałami najczęściej są:

 • raporty detektywistyczne,
 • zdjęcia,
 • filmy,
 • dokumenty,
 • zeznania świadków.

 

Czym wyróżnia się profesjonalny detektyw od spraw spadkowych?

 

W zakresie prowadzonych dochodzeń licencjonowany detektyw musi opierać się o działania legalne, nie może naruszać praw i wolności osób, które podlegają jego czynnościom. W toku prowadzonego dochodzenia może przetwarzać pozyskane dane, nie mając zgody osób, których one dotyczą. Nie może – nawet wobec Klienta – zdradzać źródła informacji (z tajemnicy zawodowej może zwolnić go jedynie sąd). Detektyw nie ma prawa używać podsłuchu – jest to dowód nielegalny, który nie będzie uznany przez sąd – profesjonalista nigdy nie zaproponuje takiej formy działania i nie będzie jej stosował.

 

Pomimo zazwyczaj odczuwanego wielkiego bólu po stracie najbliższej osoby, należy bezwzględnie zadbać o wypełnienie jego ostatniej, prawdziwej woli. Niewątpliwie, w przypadku spraw skomplikowanych i niejasnych, zatrudnienie prywatnego detektywa od spadków może zdecydowanie przyspieszyć postępowanie i przede wszystkim – doprowadzić do prawidłowego rozporządzenia majątkiem zmarłego.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.