Czy orzeczona wina przy rozwodzie ma wpływ na podział majątku?

Czy orzeczona wina przy rozwodzie ma wpływ na podział majątku?

 

Kiedy orzeczenie o ustaniu małżeństwa, powszechnie zwane rozwodem zostaje wydane, w głowach byłych małżonków z reguły rodzi się myśl, że pora na drugi krok – podział wspólnego majątku. Ta ze stron, której nie została przypisana wina za rozkład pożycia, często uważa, że przy podziale majątku ten fakt powinien zostać uwzględniony. W rzeczywistości jednak tak nie jest ~ wina jednego z małżonków w rozkładzie pożycia nie stanowi z reguły skutecznego argumentu przemawiającego za przyznaniem mu mniejszej części wspólnego majątku. 

 

W jaki sposób ustalany jest podział wspólnego majątku byłych małżonków?

 

W przypadku, gdy małżonkowie postanawiają zgodnie podzielić się wspólnie zgromadzonym majątkiem, wystarczającą podstawą takiego podziału może być akt notarialny. W ten sposób sprawa rozwiązywana jest szybko i bez dużego nakładu środków finansowych. 

 

Jeśli między byłymi małżonkami występuje spór co do tego, w jaki sposób majątek po rozwodzie z orzekaniem o winie powinien zostać podzielony – konieczne jest postępowanie sądowe. Tylko w ten sposób ustanowić można nierówne udziały stron w dzielonej masie majątkowej.  

 

Kiedy może dojść do nierównego podziału majątku?

 

Podstawą nierównego podziału majątku po rozwodzie w żadnym wypadku nie mogą być nierówne zarobki małżonków w czasie trwania małżeństwa. Jeśli pracował tylko jeden z małżonków, a drugi zajmował się domem i dziećmi, nigdy nie będzie to stanowiło podstawy do przyznania temu pracującemu większej części dzielonego majątku. Przy ocenie stopnia przyczyniania się do budowania wspólnego majątku sąd bierze pod uwagę nie tylko wkład finansowy, ale również nakład pracy osobistej każdej ze stron, który z reguły równoważy pieniądze zarabiane przez drugą stronę. 

 

Istnieje jednak sytuacja, która może być przez sąd uznana za podstawę do nierównego podziału – kiedy jedno z małżonków w sposób nierozsądny i niegospodarny dysponuje wspólnymi finansami, np. trwoniąc je na hazard lub nieuzasadnione, niezwiązane z potrzebami małżeństwa i rodziny wydatki. Ponadto sytuacja ta musi być jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa. 

 

Jak prywatny detektyw może pomóc w przypadku postępowania o nierówny podział majątku?

 

W tym przypadku wystąpienia z wnioskiem o nierówny podział majątku konieczne jest, aby sądowi przedstawione zostały niepodważalne dowody na działanie jednego z małżonków na szkodę wspólnego budżetu. Pomoc prywatnego detektywa może okazać się bardzo przydatna w gromadzeniu dowodów na tego typu działania i określeniu, czy wynikały z lekkomyślności, czy też stanowiły celowe działania, wymierzone przeciwko drugiemu z małżonków. 

 

Jeśli sytuacja taka rzeczywiście miała miejsce w czasie trwania małżeństwa, prywatny detektyw dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy specjalistycznej, a często również posiadanym narzędziom i wyposażeniu będzie mógł zdobyć dla swojego zleceniodawcy dowody na wszystkie nadużycia jego byłego małżonka. 

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.