Czy dowody zebrane przez detektywa można wykorzystać w procesie karnym?

Czy dowody zebrane przez detektywa można wykorzystać w procesie karnym?

 

Dowody przedstawiane w procesach karnych mają ogromne znaczenie zarówno dla obrony, jak i dla oskarżenia. Ich zbieranie, analiza i prezentacja mają często decydujący wpływ na przebieg postępowania sądowego. Są one gromadzone i dostarczane sądowi przede wszystkim przez organy prowadzące oficjalne postępowanie karne na drodze oficjalnej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zostały one wyszukane i zabezpieczone przez stronę nie zaangażowaną bezpośrednio w ten proces, na przykład przez prywatnego detektywa.

 

Sposoby zdobywania dowodów dla procesu karnego przez prywatnego detektywa

 

Najbardziej powszechną formą zdobywania dowodów przez detektywów jest obserwacja. Dzięki niej gromadzone są informacje pozwalające udowodnić lub obalić stawiane w procesie zarzuty. Może być ona również źródłem zrozumienia motywów, identyfikacji połączeń przyczynowo - skutkowych czy ujawnienia świadków bądź osób zamieszanych w przedmiot procesu. Oczywiście wyniki obserwacji muszą być w jakiś wiarygodny sposób utrwalone - w grę wchodzić mogą notatki, fotografie i nagrania.

 

Dość częstym narzędziem w pracy detektywa są wywiady. W grę wchodzą rozmowy ze świadkami lub uczestnikami zdarzeń, oraz osobami, które bezpośrednio w nich uczestniczyły, ale są w posiadaniu istotnych informacji, które mogą mieć znaczenie dla zrozumienia zdarzenia, jego przyczyn i skutków. Warto, aby rozmowy takie były rejestrowane, oczywiście za zgodą ich uczestników.

 

Doświadczeni detektywi są w stanie również prowadzić działania analityczne - weryfikować dokumenty, porównywać dane, tworzyć wzorce i algorytmy. Używają w tym celu nie tylko własnych umiejętności logicznego myślenia i wiedzy z zakresu badanego zagadnienia, ale również zaawansowanych narzędzi i technologii, które pozwalają tworzyć raporty i sprawozdania.

 

Szczególnym rodzajem analiz jest też analiza danych cyfrowych, czyli pochodzących z urządzeń elektronicznych - telefonów, komputerów, kamer monitoringu czy różnego rodzaju rejestratorów. Prawidłowo przeprowadzona i dobrze udokumentowana może być cennym dowodem w procesie karnym.

 

Jakie warunki muszą spełnić dowody zebrane przez detektywa, aby były wartościowe w postępowaniu karnym?

 

Nie każdy dowód, dostarczony przez osoby trzecie, nie zaangażowane bezpośrednio w prowadzony proces sądowy musi być uznany przez sąd. Żeby zgromadzone przez prywatnego detektywa dowody można było wykorzystać, powinny one spełniać następujące warunki:

  • pozyskanie na drodze działań legalnych, bez naruszania praw i prywatności osób, których dotyczą,
  • możliwość potwierdzenia ich autentyczności,
  • staranna dokumentacja przeprowadzonych działań i zgromadzonych materiałów,
  • wiarygodne potwierdzenie czasu, miejsca i okoliczności ich zebrania,
  • ciągłość łańcucha dowodowego, czyli potwierdzenie tego jak były zbierane, przechowywanie i dostarczone.

 

Dotyczy to wszystkich form dowodów pochodzących od detektywa, takich jak np. notatki, oświadczenia, filmy, zdjęcia, zeznania świadków czy zlecone ekspertyzy.

 

Oprócz dostarczenia dowodów sądowi prywatny detektyw może wziąć udział w procesie karnym jako świadek obrony bądź oskarżenia. Ważne jest wówczas, aby zachował bezstronność i obiektywizm, kierując się wyłącznie faktami i zgormadzonymi materiałami, a nie tym, kto był jego zleceniodawcą.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.