Czy detektyw jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

Czy detektyw jest zobowiązany do zachowania tajemnicy?

 

Do zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązanych jest wiele profesji. Dotyczy ona przede wszystkich tych zawodów, w których ludzie w trakcie wykonywania swojej pracy mają dostęp do informacji prywatnych, osobistych i poufnych dotyczących osób z którymi pracują. W takiej sytuacji bywa często prywatny detektyw. Jeśli w czasie działań związanych z prowadzeniem śledztwa lub gromadzeniem danych dla swojego zleceniodawcy wejdzie w posiadanie danych prywatnych, powinien potraktować je jako tajemnicę zawodową. Są jednak sytuacje, kiedy nie może się na nią powoływać.

 

Tajemnica detektywa w postępowaniu cywilnym i administracyjnym

 

Te rodzaje postępowania sądowego nie przewidują możliwości zwolnienia detektywa z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Ma on prawo odmowy składania zeznań, które naruszałby tajemnicę zawodową, niezależnie, czy pytania padają ze strony sądu, oskarżenia czy obrony. Odmowa ta musi być jednak wiarygodnie uzasadniona, choć nie musi być poparta dowodami. W przypadku pytań dotyczących tajemnicy zawodowej sąd nie może uznać odmowy detektywa do składania zeznań za brak współpracy ze strony świadka. Wskazane jest jednak, aby detektyw zawiadomił o zamiarze skorzystania z tego prawa na piśmie, przed rozpoczęciem rozprawy sądowej.

 

Jeśli w trakcie postępowania sądowego ze strony sądu lub stron procesowych padnie pytanie, które może naruszać tajemnicę zawodową detektywa, po jego zadaniu powinien on zostać poinformowany o prawie do odmowy udzielenia odpowiedzi.

 

Tajemnica detektywa w postępowaniu karnym

 

W przypadku postępowania karnego sąd lub prokurator mają możliwość zwolnienia detektywa z dochowania tajemnicy zawodowej na drodze postanowienia. Nie mogą tego jednak zrobić żadne inne organy administracji państwowej. Po wydaniu takiego postanowienia detektyw jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi jako świadek w postępowaniu sądowym, choć pod nadzorem prokuratora.

 

Bez tego postanowienia detektyw ma prawo odmowy zeznań na tematy objęte tajemnicą zawodową. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku stawienia się na przesłuchanie. Może on w nim zeznawać na tematy, które nie są objęte tajemnicą. W przypadku, kiedy w trakcie postępowania padnie pytanie o sprawy dotyczące danych prywatnych i osobistych, detektyw ma prawo odmówić odpowiedzi, powołując się na ochronę tajemnicy zawodowej. Jego oświadczenie musi zostać odnotowane w protokole.

 

Warto wiedzieć, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej dotyczy również detektywów, którzy nie są już aktywni zawodowo - np. zmienili pracę lub przeszli na emeryturę.

 

Wszystkie zasady obowiązku zachowania przez detektywa tajemnicy zawodowej określa artykuł 12 Ustawy o usługach detektywistycznych.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 detektywkurkowiak.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.